piatok 24. júla 2015

Technické preklady

Technické preklady sú špecifickou oblasťou prekladu, ktorá zahŕňa viacero oblastí, kde je vyžadovaná a potrebná technická dokumentácia. Oblasti ako napr. stavebníctvo, strojárstvo, architektúra, automobilový priemysel, informačné technológie, telekomunikácia, elektrotechnika a ďalšie odbory, sa bez technickej dokumentácie nezaobídu. Firmy, ktoré pôsobia medzinárodne, potrebujú mať technickú dokumentáciu preloženú do viacerých jazykov, tak aby nenastali žiadne rozpory a nejasnosti. 

technické preklady

Technická dokumentácia

Zabezpečíme preklad technickej dokumentácie (technické manuály, výkresy, návody a iné dokumentácie) ktorá popisuje manipuláciu, funkčnosť a architektúru technického produktu (objektu) , prípadne jeho použitie, skonštruovanie. Jej cieľom je poskytnúť čo najviac informácií, tak aby užívateľ porozumel vnútorným aj vonkajším závislostiam a dokázal s predmetom technickej dokumentácie ďalej pracovať. Štrukturovaný text, odborné termíny, presnosť a jednoznačnosť sú špecifické pre technické dokumenty. Prípadné nejasnosti, alebo chyby v technickej dokumentácii, môžu mať za následok komplikácie v ďalšom procese jej spracovávania.

Odbornosť a presnosť technického prekladu

Pre technické preklady je dôležitá teda nielen presnosť odborných termínov ale aj znalosť a prehľad v konkrétnom odvetví, pre ktoré je technický preklad vyhotovovaný. Vysoká kvalifikácia prekladateľov s technickým zameraním v Illyria s.r.o. je samozrejmosťou, spolupracujeme so špecialistami, ktorí sa orientujú v daných oboroch. Technické preklady prekladáme z a do všetkých svetových jazykov, každý technický preklad určený na publikáciu, prechádza korektúrou rodeného hovorcu. Odborná špecialializácia našich prekladateľov vám zaručí, že preklad bude preložený kvalitne, presne a jednoznačne.

Foto: www. pixabay.com