piatok 24. júla 2015

Technické preklady

Technické preklady sú špecifickou oblasťou prekladu, ktorá zahŕňa viacero oblastí, kde je vyžadovaná a potrebná technická dokumentácia. Oblasti ako napr. stavebníctvo, strojárstvo, architektúra, automobilový priemysel, informačné technológie, telekomunikácia, elektrotechnika a ďalšie odbory, sa bez technickej dokumentácie nezaobídu. Firmy, ktoré pôsobia medzinárodne, potrebujú mať technickú dokumentáciu preloženú do viacerých jazykov, tak aby nenastali žiadne rozpory a nejasnosti. 

technické preklady

Technická dokumentácia

Zabezpečíme preklad technickej dokumentácie (technické manuály, výkresy, návody a iné dokumentácie) ktorá popisuje manipuláciu, funkčnosť a architektúru technického produktu (objektu) , prípadne jeho použitie, skonštruovanie. Jej cieľom je poskytnúť čo najviac informácií, tak aby užívateľ porozumel vnútorným aj vonkajším závislostiam a dokázal s predmetom technickej dokumentácie ďalej pracovať. Štrukturovaný text, odborné termíny, presnosť a jednoznačnosť sú špecifické pre technické dokumenty. Prípadné nejasnosti, alebo chyby v technickej dokumentácii, môžu mať za následok komplikácie v ďalšom procese jej spracovávania.

Odbornosť a presnosť technického prekladu

Pre technické preklady je dôležitá teda nielen presnosť odborných termínov ale aj znalosť a prehľad v konkrétnom odvetví, pre ktoré je technický preklad vyhotovovaný. Vysoká kvalifikácia prekladateľov s technickým zameraním v Illyria s.r.o. je samozrejmosťou, spolupracujeme so špecialistami, ktorí sa orientujú v daných oboroch. Technické preklady prekladáme z a do všetkých svetových jazykov, každý technický preklad určený na publikáciu, prechádza korektúrou rodeného hovorcu. Odborná špecialializácia našich prekladateľov vám zaručí, že preklad bude preložený kvalitne, presne a jednoznačne.

Foto: www. pixabay.com
štvrtok 25. júna 2015

Úradné preklady

Jednou z oblastí, na ktorú sa zameriava prekladateľská agentúra Illyria s.r.o. sú úradné preklady. Úradné preklady vykonáve vo všetkých a do všetkých svetových jazykov. Medzi úradné preklady patria všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pri styku s úradmi, inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. (napr. zmluvy, dedičské listiny, výpisy z registra trestov, rozsudky, výpisy z obchodného registra, daňové priznania, doklady o odbornej spôsobilosti, rodné listy, sobášné listy, diplomy, vysvedčenia, certifikáty, atď.)uradne preklady


Úradné preklady patria medzi špecifickú oblasť prekladov, pri ich vykonávaní je potrebné, aby prekladateľ bol zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva sporavodlivosti SR. To znamená, že prekladateľ je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Úradný preklad vyhotovený takýmto preklateľom musí byť potvrdený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR.

Úradný preklad je zviazaný dokument, ktorý obsahuje okrem preloženého dokumentu, aj niekoľko príloh. Na titulnej strane je uvedený zadávateľ prekladu, prekladateľ, ktorý preklad vyhotovil a jeho identifikačné údaje a údaje o dokumente (počet strán, vec, číslo a pod.) Dôležitou súčasťou je pôvodný dokument. Zviazať preložený dokument je možné priamo s originálom prekladaného dokumentu alebo s notársky overenou kópiou dokumentu. S originálom sa zväzujú len také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť (napr. výpis z registra trestov). Pokiaľ je originálny dokument cenný (napr. diplom) a určený na ďalšie použitie, používa sa notársky overená kópia dokumentu. V niektorých prípadoch sa môže stať, že nepotrebuje ani notársky overenú kópiu dokumentu a stačí len obyčajná kópia, podrobnosti by vám vždy mali povedať na príslušnom úrade, kde budete úradný preklad predkladať. Zároveň súčasťou úradného prekladu je prekladateľská doložka. Takto skompletizovaný úradný preklad je zviazaný trikolórou a pečaťou prekladateľa.

Pokiaľ teda potrebujete úradný preklad, môžete sa vždy s dôverou a zárukou kvalitného prekladu, obrátiť na našu prekladateľskú agentúru Illyria s.r.o. Telefonicky 0948 322 277 alebo písomne office@illyria.sk si dohodneme všetky náležitosti, dokument na preklad je možné zaslať aj e-mailom. V prípade urgentných prekladov, začneme s prekladom aj z preskenovanej kópie, teda pred doručením originálneho prekladu.

Obr.: www.pixabay.com

utorok 26. mája 2015

Odborné preklady

Ako by mal vyzerať dobrý web

V súčasnosti je konkurenčné prostredie veľmi silné a vyhrať v neľahkom boji o zákazníka býva náročné. Jednou z možností, ako sa odlíšiť od konkurencie, je dobrý web. Na čo by ste nemali pri tvorbe firemnej internetovej stránky zabudnúť? V prvom rade si treba uvedomiť, či sa chcete sústrediť iba na slovenský trh a užívateľov, alebo plánujete rozšíriť pole pôsobnosti i v zahraničí. V tom prípade bude potrebný kvalitný preklad. S týmto by mohla pomôcť aj prekladateľská agentúra Illyria. Na čo ďalšie sa sústrediť? O tom už v ďalších riadkoch.
prekladatelska agentura Illyria

Pekne po poriadku

Na stránke nesmú chýbať dôležité informácie o firme, jej vývoji, súčasnej pozícii, silných stránkach a prednostiach oproti konkurencii. Ďalej sú mimoriadne žiadúce popisy produktov, ktoré by mali byť čo najpodrobnejšie. Detailné a zároveň potrebné poučenia môžu presvedčiť zákazníka o kúpe. Ku každému produktu by mali byť k dispozícii aj fotografie. Vhodné sú nielen snímky z ateliéru, ale aj reálne zábery pri používaní produktu. Veľmi osožné je uvádzať pravdivú dostupnosť produktov a dĺžku dodania, a to v prípade, že tovar nemáte na sklade. Ak máte pozitívne ohlasy na svoje produkty, zverejnite referencie. Dobré meno vzbudzuje v zákazníkovi dôveru a v dnešnej dobe sa mu prikladá čoraz väčší význam. Atraktivitu zvýšia aj popisy a základné informácie v niektorom zo svetových jazykov. Zabezpečte preto kvalitný preklad. Cena prekladu so spoločnosťou Illyria je definitívna a prispôsobená individuálnym podmienkam klienta. Po dohode sa nebude viac navyšovať. Nestretnete sa tu teda s tabuľkovými cenami. Do hodiny od zaslania emailu Vám kompetentní pracovníci odpovedia prehľadnou a jasnou cenovou ponukou. Ďalšími potrebnými informáciami, ktoré je nutné umiestniť na dobrom webe, sú kontaktné údaje, miesto, kde Vás môže zákazník navštíviť osobne a kam sa môže obrátiť v prípade otázok. Nezabudnite na obchodné, dodacie a platobné podmienky. Pri registrácii zákazníkov nevyžadujte množstvo nepotrebných údajov a majte stále na pamäti zákon o ochrane osobných údajov. Dôležité je uviesť aj, aké sú možnosti odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru.

Viacjazyčné verzie webovej stránky sú TOP

V súčasnom globálnom svete sú takmer nevyhnutnosťou viacjazyčné verzie webu, minimálne v jednom svetovom jazyku, prípadne ak máte stálych zahraničných zákazníkov, tak v úradnom jazyku väčšiny z nich. Práve toto je kritickou oblasťou mnohých firemných webov slovenských podnikov. Buď sú iba v materinskom jazyku alebo sú tieto preklady nesprávne a nekompletné. Túto oblasť nepodceňujte a zverte ju do rúk odborníkom. Lokalizácie webových stránok, čiže štylisticky správne preklady, zabezpečí dynamická a moderná agentúra Illyria. Na trhu je už od roku 2011 a zameriava sa na odbornosť, kvalitu a expresnosť. Lokalizácie sú špecifický druh prekladu s pridanou hodnotou. Ide o komplexný proces meniaci zdrojový text na text cieľového jazyka, a to pri zohľadnení kultúrnych, trhových a právnych špecifík krajiny. Vďaka tomu text nepôsobí ako preklad, ale ako keby bol v danom jazyku priamo vytvorený. Illyria spolupracuje s najlepšími odborníkmi na preklady a tlmočenie, ktorí sú zárukou dokonale odvedeného odborného i úradného prekladu. Nie sú pre nich problémom technické, medicínske, stavebné, právne, úradné, ba ani finančné preklady. Illyria ponúka komplexné prekladateľské a jazykové služby pod jednou strechou, a to vo všetkých svetových jazykoch. Navyše, pri preklade webovej stránky do cudzej reči dbá na pravidlá internetového marketingu (SEO, kľúčové slová a pod.).
Kvalitný web Vám môže pomôcť získať nových zákazníkov, zabezpečiť lojalitu stálych a otvoriť dvere na nové trhy, aj na tie svetové. Zverte preto ich tvorbu do rúk odborníkov, čo nemusí vždy znamenať vzdať sa tisícok EUR. Moderné riešenia sú dnes dostupné pre každého.

Foto: © [Nmedia] / Dollar Photo Club

streda 8. apríla 2015

Prekladateľská agentúra Illyria

Kto dnes neovláda cudzí jazyk, tak nemá šancu na úspech. No môže sa stať, že hoci ste jazykovo zdatní, predsa potrebujete preložiť odborný text, jednať na profesionálnej jazykovej úrovni alebo obchodovať v reči, ktorá vám nie je až tak blízka. V takýchto prípadoch iste oceníte preklady, úradné preklady či tlmočenie od skutočných odborníkov s dlhoročnou praxou. Ak sa ocitnete v patovej situácií, kedy budete potrebovať využiť služby dôveryhodného partnera, dovoľujeme si predstaviť našu spoločnosť Illyria s.r.o., ktorá garantuje najvyššiu kvalitu.
Young beautiful businesswoman making a phone  and working at hom
Systém práce
Odbornosť, serióznosť, ústretovosť a promptnosť. Toto sú hlavné kritéria, ktoré vystihujú systém našej práce od úplného začiatku. Naša prekladateľská agentúra spolupracuje len s tými najlepšími odborníkmi na preklady a tlmočenie. Vďaka ním vykazujeme dokonale odvedenú prácu, ktorá vedie k absolútnej spokojnosti klienta. Odborné i úradné preklady sú tak vypracované na špičkovej úrovni. Reakcia na požiadavky klienta je flexibilná a dynamická. Svoju prácu doslova milujeme, a preto ju vykonávame s úsmevom na perách. Opätovné referencie a zadania od klientov hovoria za všetko. Illyria vystupuje na trhu ako mimoriadne silná spoločnosť. Tajomstvo nášho úspechu je veľmi prosté. Robíme, čo nás baví a v čom sme dobrí.
Dobré meno spoločnosti
Ľudia, ktorí pracujú v našej spoločnosti, vytvárajú aj naše meno. Podieľajú sa na kvalite poskytovaných služieb, ktorá je pre nás kľúčová. Talentovaní a ambiciózni špecialisti sa hravo prelúskajú i cez úradné a odborné preklady. Expresne dodáme technické, medicínske a právnické preklady, manuály alebo projektovú dokumentáciu. Texty určené na publikáciu prechádzajú jazykovou korektúrou rodených hovorcov. Úradne vám preložíme i zmluvy, výpisy, notárske doložky a podobné listiny. Tzv. preklady s pečiatkou vyhotovujú úradní prekladatelia zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. Takýto preklad je v súlade so zákonom č. 382/2004. Úradný preklad sa fyzicky zväzuje s prekladaným dokumentom trikolórou. To zaručuje, že preklad sa zhoduje so zdrojovým dokumentom.
Naša prekladateľská agentúra pozná potreby nadnárodných, stredných a menších spoločností, preto dokážeme zabezpečiť komplexné jazykové vzdelávanie na jednotlivých úrovniach riadenia. Jazykové kurzy ponúkame všetkým stupňom organizačnej štruktúry podniku. Program je šitý na mieru. Stačí nás kontaktovať.
Dopytujete prítomnosť profesionálneho tlmočníka na dôležitej akcii? Nech sa páči, ponúkneme vám toho najlepšieho.
Chcete uviesť váš produkt na zahraničný trh? Vykonáme lokalizáciu, čo je špecifický druh prekladu s akousi pridanou hodnotou. Ide o komplexný proces meniaci zdrojový text na text cieľového jazyka, pričom sa prihliada na kultúrne, trhové a právne špecifiká krajiny. Vďaka tomu pôsobí text prirodzene, a teda nie ako preklad.
Veríme, že sa na nás v prípade potreby obrátite a získame si vašu priazeň. Viac informácií získate na našej webovej stránke expresny-preklad.sk. Tešíme sa na vás.
Foto: © [sepy] / Dollar Photo Club